Що таке самооцінка і як вона формується

самооцінка

Самооцінка – це наше уявлення про себе. Як же формується самооцінка і чи вона може змінюватися? Уявлення про себе розвивається багатьма способами, проте в основному самооцінка формується через нашу взаємодію з важливими для нас людьми.

Яке визначення самооцінки

Під самооцінкою загалом мають на увазі індивідуальне сприйняття власної поведінки, можливостей та унікальних характеристик. В основному це уявна картина про те, ким ти є як особистість.

Наприклад, такі переконання як «Я хороший товариш» чи «Я хороша людина» є частиною загальної самооцінки.

Самооцінка є більш нестабільною у юному віці та проходить процес саморозкриття та формування ідентичності. В міру дорослішання, самооцінка стає більш детальною та організованою разом з усвідомленням людьми хто вони такі та що для них важливо.

Власне «я» складається з характеристик та індивідуальних рис характеру, які відрізняють нас від інших індивідів (наприклад, інтроверти)», пояснюється у книзі «Основи соціальної психології», авторами якої є Річард Крісп та Район Тернер.   Соціальне «я» визначається відношенням відносно важливих для нас людей (наприклад, сестра). На кінець, колективне «я» відображає наше членство у соціальних групах (наприклад, британець).”

Складові самооцінки

Аналогічно до інших питань у сфері психології, різні теоретики пропонують різні думки стосовно самооцінки.

Згідно з теорією соціальної ідентичності, самооцінка складається з двох частин: особиста ідентичність та соціальна ідентичність. Наша особиста ідентичність включає такі складові як власні риси характеру та інші характеристики, які роблять кожну людину унікальною. Соціальна ідентичність включає групи, до яких ми належимо, включаючи нашу спільноту, релігію, навчальні заклади та інші групи.

Психолог Брюс Брекен у 1992 році запропонував шість сфер, пов`язаних із самооцінкою:

 • Соціальна: здатність взаємодіяти з іншими
 • Вміння: здатність задовольняти свої базові потреби
 • Відчуття: усвідомлення емоційних станів
 • Фізична: сприйняття зовнішнього вигляду, здоров`я, фізичних умов та загалом зовнішності
 • Академічна: успіх чи поразка в навчанні
 • Сім`я: якою є поведінка в межах сім`ї

Психолог-гуманіст Карл Роджерс переконаний у трьох складових самооцінки:

 1. Самосприйняття, або як ми бачимо самих себе. Важливо усвідомити, що самосприйняття не обов`язково збігається з реальністю. Люди можуть мати завищену самооцінку та вірити, що вони є кращими у певних речах, ніж це є насправді. І навпаки, є люди, що схильні до негативного самосприйняття та перебільшують свої недоліки і слабкі сторони.

  Наприклад, підліток може бути переконаним, що він є незграбним та соціально не пристосованим, але насправді він може бути досить милим та приємним. Дівчинка в підлітковому віці може вірити, що у неї надлишкова вага, хоча насправді є стрункою.

  Самосприйняття кожної особи є міксом різноманітних аспектів, включаючи фізичні характеристики, риси характеру та соціальні ролі.

 2. Оцінювання себе або наскільки ми себе цінуємо. На оцінювання може впливати багато факторів, включно з тим як ми себе оцінюємо стосовно інших та як інші взаємодіють з нами. Якщо люди відгукуються позитивно на нашу поведінку, то швидше за все у нас сформується позитивна оцінка. Якщо ж ми порівнюючи себе з іншими вважаємо, що нам не вистачає чогось, це має негативний вплив на оцінку.
 3. Ідеальне я,або ким би ми хотіли бути. У багатьох випадках наше уявлення про себе та те, ким би ми хотіли себе бачити, не зовсім збігаються.

Відповідність (конгруенція) та невідповідність (інконгруенція)

Як було зазначено вище, наша самооцінка не завжди збігається з реальністю.

Деякі студенти можуть вважати, що вони сильні у навчанні, проте їх табель успішності може говорити зовсім інше.

За словами Карла Роджерса, ступінь співпадіння власної самооцінки з реальністю називається конгруенція або інконгруенція. Конгруенція проявляється тоді, коли наша самооцінка співпадає з реальністю. Інконгруенція виникає тоді, коли наша самооцінка не відповідає реальності.

Роджерс був переконаним, що інконгруенція походить з дитинства. Коли батьки на власний розсуд створюють умови, які мають вплив на їх дітей (виражають свою любов лише коли дитина це «заслужила» певною поведінкою та поводиться відповідно до очікувань батьків), дітям потрібно ламати свої спогади про набутий досвід, що змушував їх почуватися негідними батьківської любові.

Безумовна любов, з іншого боку, допомагає розвитку конгруенції. Дітям, які відчували таку любов, не потрібно ламати власний досвід, щоб повірити в те, що інші можуть любити та приймати їх такими, як вони є.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *